ZOO na na Tlusté hoře

Nyní již skoro neznámá zoologická zahrada, která byla zřizována z iniciativy firmy Baťa, vznikla na počátku 30. let 20. století a existovala zde přibližně jedno desetiletí. Přestože byla otevřená pouze krátkou dobu, patřila mezi nejstarší veřejné zoologické zahrady v republice. Její první působiště se nacházelo v městských sadech ve Zlíně a později se přesunula na Tlustou horu nad město.

I když ZOO na Tlusté hoře byla kdysi jedním z několika nejpřitažlivějších kulturních zařízení předválečného Zlína, povědomí o její existenci, díky ZOO Lešná, upadá.

Na jaře 1939 už byla naše země okupována hitlerovským Německem a hospodářské a politické poměry se rapidně zhoršily. Blížil se začátek druhé světové války a spolu s ním i konec zlínské zoologické zahrady na Tlusté hoře.

Zatímco k její návštěvě zvaly místní noviny zlínské občany ještě začátkem května 1939, v tipech na pěší výlety ze Zlína publikovaných v časopise Zlín v červnu téhož roku zmínka o Tlusté hoře, Majáku či zoologické zahradě schází.

Naposled se ještě setkáváme s propagací zoo v brožuře místopisného sborníku Zlín vydaného v dubnu 1940, kde se píše, že „v létě je na Tlusté hoře umístěna zoologická zahrada“. O její existenci v tom roce svědčí i kritický článek v pátečním Zlíně z 28. 6. 1940, který popisuje příhodu spojenou s nerespektováním upozornění na zákaz krmení zvířat návštěvníky zoo. V propagační publikaci vydané pro německé obyvatelstvo o rok později zaznamenáváme v kapitole o vycházkách ve Zlíně už jen upozornění na vyhlídkovou věž – zmínku o zoo bychom už hledali marně.

A tak víme jen z doslechu a od pamětníků, že pro nedostatek potravy bylo nutné ubohá zvířata prodat nebo utratit. V době omezení zásob bylo další udržování zahrady takřka nemožné.

torzo zoo klece 1

Zbytky základů klecí pro zvířata.


torzo zoo klece 2

Zbytky základů klecí pro zvířata.


majak

Také zlínská rozhledna ztratila během okupace svou funkci. Letecký maják byl na rozkaz okupantů vyřazen z provozu, aby neposkytoval orientaci spojeneckým letadlům. Na Tlusté hoře dnes ono idylické výletní místo připomínají pozůstatky betonových základů pro klece zvířat. Po původní železné konstrukci majákové rozhledny nezůstyly žádné stopy.kolja