<< rodinný strom - vývod >>

Josef Kotek (*1878     †1916)

Josef se narodil 10.3.1878 v Soběchlebích. Pracoval jako technický úředník u Thoneta v Bystřici pod Hostýnem. Měl krásný rukopis, jak latinku tak kurent i azbuku. Měl v Bystřici pod Hostýnem domek, který jeho manželka za 1. světové války prodala. Josef 1. 8. 1914 narukoval do Rakousko Uherské armády.

(upraveno)

Přísaha Rakousko–Uherského vojáka (1848 – 1916)

"Přísaháme slavně Bohu všemohoucímu, se zavazujeme slavnostní přísahou, že budeme věrni Jeho apoštolskému Veličenstvu, svému nejosvícenějšímu panovníkovi Františku Josefovi I., z boží milosti císaři rakouskému králi českému atd. atd., apoštolskému králi uherskému a že ho budeme poslušni, jakož i jeho generálů a vůbec všech svých představených a vyšších, že je budeme ctít a chránit, že budeme jejich nařízení a rozkazy ve všech služebních výkonech plnit, že budeme statečně a mužně bojovat proti kterémukoli nepříteli a podle vůle Jeho Veličenstva kdekoli, na vodě i na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, v útocích, v bojích a v podnicích každého druhu, zkrátka na každém místě, v každý čas a za všech okolností, že nikdy neopustíme svých jednotek, praporů, standart a děl, že nikdy nevstoupíme s nepřítelem ve styk, nýbrž vždy se budeme chovat ve shodě s válečnými zákony, jak se sluší řádným válečníkům, a takto ve cti žíti a zemříti.

Tak nám dopomáhej Bůh! Amen.“

Bojoval na východní frontě, kde byl 31. 12. 1914 zajat ruskými vojáky. Dostal se do zajateckého tábora v Irbitu v Permské gubernii. Zemřel po vážné nemoci 22. 9. 1916 v nemocnici v Irbitu, kde byl na místním hřbitově pochován.

S manželkou Františkou Perutkovou měli 3 děti, Marii, Josefa a Vladimíra.

Děti Josefa Kotka

1. Marie Kotková
(*1905     †1999)

Marie byla vychovatelkou v Praze, později ve Zlíně u ředitele fy Baťa Dominika Čipery. Zde byla 6 let, pak se provdala za Ing. Alberta Dubského. Měli 3 děti, Hanu, Evu a Jana. Zemřela v kruhu rodiny ve Washingtonu D.C. 31. 1. 1999.

2. Josef Kotek - (následuje v rodové linii)
(*1913     †2000)

Josef se narodil 30. 1. 1913 v Bystřici pod Hostýnem. S manželkou Vlastou Šimákovou měli dceru Ivonu (1937) a syna Jana (1949).

3. Vladimír Kotek
(*----     †----)

O Vladimíru se ví jen že měl dva syny.


kolja