Anna Kotková (*1854     †1920)

Anna se narodila v roce 1854 v Soběchlebích. Zůstala svobodná. Měla 4 děti, Josefa, Františka, Aloise a Marii. Zemřela 7. 7. 1920 ve věku 66 let.

Děti Anny Kotkové

1. Josef Kotek - (následuje v rodové linii)
(*1878     †1916)

Josef se narodil v Soběchlebích 10. 3. 1878 a zemřel v Irbitu (Rusko, Permská gubernie) 22. 9. 1916 ve věku 38 let.

2. František Kotek
(*----     †1970)

František Kotek se vyučil krejčím a pracoval 30 let ve Vídni. V roce 1946 se vystěhoval do Kraslic v Rudohoří, kde ale spokojený nebyl. Zemřel v roce 1970. Měl dva syny, Ladislava a Jana.

3. Alois Kotek
(*----     †----)

Alois Kotek se vyučil pekařem v Hodoníně. Jako 21 letý přišel na vojnu do Krakova. Po vojně šel do Přerova k dráze. Začal jako posunovač a dotáhl to na vlakvedoucího. Od roku 1920 byl v Košicích. V roce 1938 utekl s rodinou do Blanska, odkud byla jeho manželka. Po 2. světové válce se vrátil do Košic (již bez dětí) kde v 75 letech zemřel na infarkt. Měli 4 děti.

4. Marie Kotková
(*1897     †1990)

Marie se narodila v Soběchlebích. Ve škole se dobře učila, ale pro další vzdělání neměla rodina dost prostředků. Vdala se za krejčovského mistra Vojtěcha Krečmera. V Týně nad Bečvou si postavili domek (Lipnická ulice č. p. 191). Manželství zůstalo bezdětné. Lásku k dětem jim nahradilo četné „kmotrovství“ v rodině i v obci, kde byli obecně ctěni a váženi.


kolja