Jan Kotek (*1817     †1896)

Jan Kotek se narodil v Soběchlebích asi v roce 1817. Víme o něm, že se vyučil stolařem. Žil v Soběchlebích, kde provozoval své řemeslo. Se svojí ženou měli 9 dětí.

Děti Jana Kotka

1. Petronila Kotková
(*1844     †1940)

Petronila se narodila 22. 9. 1844 a kmotry jí byli rychtář Antonín Sehnal s manželkou Petronilou. Byla miláčkem svého děda Leopolda, který jí vyprávěl, hrával na housle či klarinet. Naučil ji německy, aby mohla jít do služby k pánům. Matka jí brzy zemřela a tak se starala o mladší sourozence. Provdala se za Františka Ryšku (1847 - 1925) tesaře z Dolních Nětčic se kterým měli 4 děti. Petronila zemřela 2. 8. 1940 ve věku nedožitých 96 let.

2. Mariana Kotková
(*1846     †1925)

Mariana, druhá dcera Jana Kotka se roku 1872 provdala za Josefa Borovičku z Dolních Nětčic. Bydleli na Slatině v Soběchlebích.

3. Anna Kotková - (následuje v rodové linii)
(*1854     †1920)

Anna zůstala svobodná. Měla 4 děti: Josefa, Františka, Aloise a Marii. Zemřela 7. 7. 1920 ve věku 66 let.

4. Anežka Kotková
(*----     †----)

Anežka prý byla velice hezká. Vdala se za Josefa Maťu bratra simerského dvořáka Františka Matě. Měli dům na horním konci náměstí v Bystřici pod Hostýnem č. p. 89. Měli spolu dva syny Josefa a Antonína.

5. Kristina Kotková
(*----     †----)

Kristina žila ve Vídni.

6. Aloisie Kotková
(*----     †----)

Aloisie byla svobodná a jako hospodyně žila v Bystřici pod Hostýnem u Barboříka.

7. Leopold Kotek
(*----     †----)

Leopold Kotek se vyučil ve Vídni krejčím a odjel do Ameriky. V New Yorku měl prosperující krejčovství. Byl 3x ženatý s Češkami, ale děti neměl. Teprve ze 4. manželství byli potomci.

8. David Kotek
(*----     †----)

David zemřel jako malé dítě.

9. František Kotek
(*----     †----)

Nejmladšího syna Františka pohltila Vídeň.


kolja