František Kottek (*1707     †1792)

František se narodil v roce 1707 a zemřel v roce 1792. Bylo mu 85 let. Jako dvacetiletý, převzal po svém otci (v roce 1727) rektorské místo a za pomoci učitelských mládenců učil plných 65 let. Vypomáhali mu i synové Antonín a Leopold.

Byl výborným muzikantem. Při svěcení kostela na Hostýně v roce 1748 hrál pod slavným Holzbauerem, kapelníkem hraběte Rottala (Jan Antonín hrabě z Rottalu).
Tehdy účinkovalo šest hudebních sborů. Říká se, že dělali takový rámus, že prý se zdálo „že kostel spadne“.

Byl výborný štěpař, propagátor brambor, červeného jetele, krmné řepy (burgyně), řepky olejné a dokonce choval bource hedvábníka. Jeho moruše byly u školy až do roku 1920.

Škola v Soběchlebích byla v roce 1711 zvýšena na poschodí a měla 2 třídy v patře. V přízemí byl třípokojový byt rektora s příslušenstvím, na dvoře chlév a stodola na desátkové snopy (tři snopy rži a tři snopy ovsa) od 250 usedlých. V polovině 18. století bylo ve škole zapsáno 300 dětí. Pro ně byly dvě třídy se 120 místy. Děvčata byla sice také zapsána, ale do školy nechodila. Teprve Josef II. jejich docházku přísně nařídil. Dětí školního věku (6-12 letých) bylo přes 300 a proto v roce 1750 zřídil farář Josef Krupička třetí třídu ve školním domku, který vlastním nákladem postavil a v roce 1754 svou poslední vůlí (psanou česky) odkázal obci soběchlebské. Učilo se tam až do roku 1788.

Rozsáhlá farnost byla rozdělena a tak vznikly nové školy v Paršovicích, Blazicích a Bezuchově. Domek obec prodala soukromníku. Škola u kostela byla patronátní a Kníže Ditrichštejn ji nechával opravovat a dával otop.

Rektoři Kottkové odpočívají na starém hřbitově mezi kostelem a školou, poblíž dveří do zahrady. Hřbitov byl zrušen roku 1883 a po roce 1920 upraven jako park.

Tehdy zašly Kotkovy růže:

  • jedna velká se silnými trny, poupě velké špičaté, růžové - rozkvetlé mléčně bílé, silně vonící,
  • druhá s tenkými červenými pruty - téměř bez trnů, připomínala větev broskve. Nesla 10 i více karmínových plných růžiček velikosti poloviny vejce. Jinde taková rarita vidět nebyla.

František Kottek měl dva syny.

Děti Františka Kottka

1. Antonín Kottek
(*1742     †----)

Antonín se narodil z prvního manželství asi v roce 1742 (přesné datum není známo) v Soběchlebích.

2. Leopold Kottek - (následuje v rodové linii)
(*1770     †1852)

Leopold se narodil v Soběchlebích z druhého manželství.


kolja