Martin Kottek (*1660     †----)

Syn Johannese Georgiuse Kotha Martin se narodil kolem roku 1660 a v roce 1690 se již připomíná jako rektor v Soběchlebích. Měl šest synů. Kromě Františka se o ostatních neví, kdy se narodili a kdy zemřeli.

Děti Martina Kottka

1. František Kottek - (následuje v rodové linii)
(*1707     †1792)

František Kottek, jako dvacetiletý, převzal rektorské místo roku 1727 a za pomoci učitelských mládenců učil plných 65 let. Vypomáhali mu i synové Antonín a Leopold.

2. Jiří Kottek
(*----     †----)

Jiří Kottek se dostal do Valašského Meziříčí jako školní mládenec, ale neučil. Jako ekonom uplatňoval nové způsoby hospodaření a za hraběte Michala ze Žerotína byl vrchním (1713 - 1778). Kolonisoval okolí hory Soláň (solanecké fojtství). Od příbuzných v Rakousku si Kotkové nechávali posílat rouby a semena. Tak se dostaly na Záhoří třešně májovky (zde zvané janky, po Karlu Jankovi ze Soběchleb, který zaváděl nové druhy zeleniny. Tento Karel byl před rokem 1848 dlouhou dobu obecním hospodářem).


Bratři František a Jiří byli spolu na zkušené u příbuzných v Enzendorfu u Vídně kde získali ekonomické znalosti.


3. Martin Kottek
(*----     †----)

Třetí syn Martina Kottka byl Martin. Dal se k portášům a 40 let sloužil na stanici Rovně v hoře Javorníku nad Loukovem (až do roku 1778), jak patrno z účtů o výplatě služného v zemském archívu v Brně. Službu rádi přijímali i synové fojtů pro honor a dobrý plat (4 zlaté měsíčně). Každý druhý den měli volno a mohli mít i malé hospodářství. Z tohoto rodu je asi Kotek z Prusinovic, který se přistěhoval do Hvozdné a jeho vnuk je stavitel architekt a soudní znalec František Kotek ve Zlíně (narozen 1907). Jeho děd a otec byli muzikanti a dobří zedníci, kteří přes léto pracovali v Pešti.

4. Václav Kottek
(*----     †----)

Čtvrtý syn Václav Kottek byl rektorem (1739) ve Slušovicích. Křestní matrika chovaná ve Státním archivu v Brně uvádí: Václav Kottek, rektor, jeho manželka Apollonie, dcera Anna Josefa.

5. Antonín Kottek
(*----     †----)

Pátý syn Antonín, zapsaný jako první z podsedníků.

6. Jan Kottek
(*----     †----)

Šestý syn Jan byl chalupník a krejčí.


Antonín a Jan trvají ve vizitaci roku 1756, ale v urbariální fassi 1775 jsou uvedeni jako zemřelí. Na místě Antonínově je Králík, na chalupě hospodaří vdova. Zápisy jsou kusé, ve starší době nebývají uváděny manželky, jiní příslušníci rodiny a jejich potomci. Staré matriky v Soběchlebích jsou neznámým zásahem poničeny. Znovu započaly 1717. Proto nejsou známa data všech synů Martina Kottka. Novější matriky jsou uloženy v Olomouci, v dezolátním stavu - uložené v silonových pytlích, neboť do skladu za deště zatéká. Není naděje na brzké odstranění závady.


kolja