Johannes Georgius Koth (*1608     †----)

Johannes Georgius Koth se narodil asi roku 1608, ve Fulneku. V letech 1618 až 1621 byl žákem Jana Ámose Komenského, který v bratrském sboru ve Fulneku kázal česky i německy. U Komenského poznal základy zpěvu a latiny.

Za třicetileté války Johannes Georgius Koth přestoupil ke katolictví a stal se kantorem (zpěvákem) fulneckého augustiniána Ondřeje Vločího (Vločí - Wloczy - Vlocius) v klášteře ve Fulneku.

Klášter ve Fulneku byl založený pány z Kravař roku 1389 a trval po celou dobu reformace. Okolní kraj (Kravařsko - historický přehled), smíšený národnostně i nábožensky, žil po celou tu dobu bez různic.

V letech 1643 až 1650, za švédské okupace Fulneku, byli Vločí i Koth v nedaleké Slatině u Bílovce.

Za nedostatku duchovenstva byl učený Ondřej Vločí přikázán do Soběchleb .  Jak bylo tehdy zvykem, vzal sebou svého kantora Johannese Georgiuse Kotha.

V letech 1654 až 1657 přišli oba do Soběchleb a Koth se stal učitelem na staré škole (byla již v období bratrském v roce 1555).

Roku 1668 Vločí rezignoval a vrátil se do svého kláštera ve Fulneku. Koth zůstal v Soběchlebích a byl zde i za farářů Valenty a Balšánka (Soběchleby - historie). Protože kostel neměl varhany, musel si vycvičit muzikanty.

Ke kostelu patřilo 12 obcí a 3 osady a Koth byl velmi zaměstnán kostelní službou. Ve škole jej zastupoval jeho syn Martin Kottek se školními mládenci najímanými na rok za byt, stravu a 12 zlatých stříbra. Kdy starý rektor zemřel nevíme, ale roku 1690 se již jako rektor připomíná Martin Kottek.


kolja